PREHRANA PREDŠOSLKIH OTROK

Cilji:

  • Zagotoviti vsem otrokom varno, zdravo, pestro, mešano prehrano za njihovo zdravo rast in razvoj 
  • Oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad

Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Zato pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po evropskih priporočilih in se ravnamo po prehranskih smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo v letu 2005. Z načinom prehrane v vrtcu želimo razvijati ustrezne prehrambne navade otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave hrane.

Veliko pozornosti bomo namenjali pripravi in postrežbi jedi, tako, da jim nudimo prijazno prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek. Izvajamo postreženi in samopostrežni način delitve hrane.

Vsakemu otroku enake starosti pripada enaka količina hrane. Sestavine jedi, ki jih obrok vsebuje, se merijo na otroka, v skladu z normativi. To pravilo velja tudi pri delitvi hrane v kuhinji, ko se odmerja hrana za posamezne oddelke. Seveda pri razdeljevanju hrane posameznim otrokom upoštevamo individualne želje in potrebe otrok.

Prizadevamo si, da bi otrokom ponudili čim več raznovrstne hrane in jedi ter jih spodbujamo, da bi poskusili tudi takšno, ki se jim ne zdi mikavna.

Obroki:

  • Zajtrk
  • Dopoldanska sadno/zelenjavna malica
  • Kosilo
  • Popoldanska malica

Kosila dostavljajo iz OŠ Simona Jenka Kranj. Zajtrke in popoldanske malice pripravljajo kuharji na naši šoli.

Dietni obroki:

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Dietno prehrano pripravljamo za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane. Pri pripravi dietne prehrane je potrebno tesno sodelovanje staršev, vzgojiteljic, kuharskega kadra in organizatorja prehrane. Vodimo tudi lastno evidenco otrok z dietno prehrano – samo za potrebe vrtca.

Odjava prehrane

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,50 EUR (zajtrk 0,63€, malica 0,59€, kosilo 1,28€).

Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, vrtec z istim dnem zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil.

Odjave starši napovejo preko e-asistenta, v izrednih situacijah na telefonsko številko 04/620 36 20.

Organizator prehrane je Alisa Tomić.