V četrtek, 23. 5., smo učence, ki so vseh devet let pridno brali knjige za bralno značko peljali v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Tam smo si ogledali program, ki ga je Društvo bralna značka Slovenije pripravilo zanje. Voditelj in sooblikovalec programa Boštjan Gorenc – Pižama nam je večkrat povzročil krivitev ustnic navzgor, mi smo ga v zahvalo nagradili z glasnim aplavzom. Simpatična popestritev dogodka sta bila tudi izvajalca UM & KUNA, ki sta nas zabavala s svojimi impro rap vložki.

Avtor letošnje knjige Tomaž Lavrič je bil prisoten skozi svojo poezijo. Nastanek hudomušne pesniške zbirke z naslovom Mali črv Oto sta predstavili urednici pri založbi Mladinska knjiga, Tanja Komadina, ki skrbi za likovno podobo in urednica otroškega leposlovja, Irena Matko Lukan. Ogledali smo si prve skice ilustracij in z navdušenjem opazovali, kako knjiga nastane in koliko ljudi sodeluje pri nastanku take knjige.

Po obvezni polnitvi rastočih želodčkov smo se polni vtisov odpravili domov.

Na koncu bi se najlepše zahvalili Društvu Bralna značka Slovenije za vabilo na dogodek, hišniku Klemenu za prevoz ter ravnatelju Klemenu Marklju za sladoled.

Zapisala: Monika Kralj