Seznam sprejetih in čakajočih otrok po komisiji (vloge oddane v rednem roku).