V torek, 26. 9. 2023, so se ob 10.00 prvič sestali predstavniki oddelčnih skupnosti s Primskovega ter razredne in predmetne stopnje OŠ Janeza Puharja Kranj – Center.

Prišli so predstavniki učencev 2.–9. razreda, bilo jih je kar 46. Mentorice smo predstavile delo šolske skupnosti v letošnjem letu. Predstavniki so izvolili predsednika šolske skupnosti (Andreja Herakoviča iz 9. e ) in namestnika (Filipa Erjavca iz 8. c), ki bosta še z nekaterimi drugimi učenci našo šolo predstavljala na regijskem otroškem parlamentu.  

Dogovorili smo se za akcije, ki jih bo podprla šolska skupnost (zbiralne akcije starega papirja, šolskih potrebščin in hrane). Z učenci smo se dogovorili, da bodo posebej aktivni v Tednu otroka (2.–8. 10.), ko bomo v šolsko skupnost sprejeli tudi prvošolce.

Učiteljem in vodstvu šole so predstavniki posredovali tudi nekaj idej, za katere bi želeli, da se uresničijo v Tednu otroka ter nekatere bolj splošne za izboljšanje za kvalitete pouka in življenja na šoli.

Sejo bomo v tako velikem obsegu ponovili še konec šolskega leta, medtem pa bodo potekali sestanki predstavnikov šolskega parlamenta v manjših delovnih skupinah.

Mentorice Andreja Molan, Nina Primožič in Polonca Krammermeier