V petek, 29 .3. 2024, smo se v veliki avli MO Kranj zbrali predstavniki šol in mentorji iz naše in iz okoliških občin na 34. medobčinskem otroškem parlamentu. Pokrovitelj dogodka je bil kranjski župan Matjaž Rakovec, s svojo prisotnostjo nas je počastil podžupan Janez Černe.

Za izbor tem, o katerih se učenci vsako leto pogovarjajo, skrbi Zveza prijateljev mladine, ki organizira tudi vseslovenski otroški parlament. Tema, ki jo izberejo mladi poslanci, je aktualna dve leti. Letošnja tema je torej ponovno duševno zdravje otrok in mladih.

O temi smo na naši šoli razpravljali na sejah šolskega parlamenta s predstavniki vseh razredov predmetne stopnje in se tako pripravljali na medobčinsko srečanje.

Z naše šole so se medobčinskega parlamenta udeležili nekateri predstavniki osmih in devetih razredov: Maj Stanjko, Andrej Herakovič, Brita Bajt, Pavla Kogovšek, Manca Čadež, Neli Drinovec  in Pia Gašperlin.

Andrej, Maj in Manca so poskrbeli za odlične glasbene točke in tako slavnostno otvorili srečanje. Potekalo je v sklopu treh delavnic z naslovi Moji viri moči, Vpliv okolja na moje duševno zdravje ter Spremembe za krepitev mojega razvoja. Delavnice so vodili predstavniki treh šol: OŠ Franceta Prešerna, OŠ Janeza Puharja Kranj – Center in OŠ Simona Jenka Kranj.

Učenci so na delavnicah o temah razpravljali in nizali predloge, kako lahko mladi aktivno skrbijo za boljše duševno zdravje. Na koncu so še določili predstavnike, ki jih bodo zastopali v Ljubljani na vseslovenskem otroškem parlamentu. Med njimi sta tudi naši Brita in Pavla, ki sta vodili eno od delavnic!

Dan je bil prijeten in dobro je vedeti, da se o temah, ki jih zadevajo, mladi tako resno pogovarjajo.

Mentorica Andreja Molan